Infodata Processing Oy

TIETOSUOJASELOSTE

 1. Johdanto
 2. 1.1 Tietosuojaselosteessa on kuvattu Infodata Processing Oy:n toimintaperiaatteet ja käytänteet yrityksen toiminnassa kerättävien ja käytettävien henkilötietojen osalta. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan ne toimintatavat, joilla voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Infodata Processing Oy noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin (”EU”) tietosuojaasetuksen (EU/2016/679) ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

  1.2 Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää koska tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset astuvat voimaan heti, kun muutettu tietosuojaseloste on päivitetty internetsivuillemme. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa Infodata Processing Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.paydata.fi Mikäli jatkat internetsivujemme käyttöä, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen.

 3. Rekisterinpitäjä ja sen yhteyshenkilöt
 4. 2.1 Tietosuojalainsäädännön määrittelemä rekisterinpitäjä on Infodata Processing Oy (myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”) Tämä tarkoittaa sitä, että olemme vastuussa niistä henkilötiedoista, joita meille annat.

  • Y-tunnus: 2540007-8
  • Kilonkallio 3, 02610 Espoo

  2.2 Yhteyshenkilönä tietosuojaa koskevissa asioissa sekä kohdassa 5.1. tarkoitetun yhteydenoton yhteystietona toimii Anton Khreliats (anton@infodata.fi).

 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja sen oikeusperuste
 6. 3.1 Henkilötietoja kerätään ja käsitellään alla lueteltuihin tarkoituksiin:

  • Sopimuksen tekeminen ja asiakassuhteen luominen
  • Sopimuksen täytäntöönpano
  • Markkinointi
  • Laskutus
  • Ostohistorian kerääminen
  • Kanta-asiakassuhteen hallinnointi
  • Yhteistyökumppaneiden tarjoukset

  3.2 Tietojen käsittelyn oikeusperuste:

  • Rekisteröidyn suostumus
  • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on
  • Käsittely on tarpeen Infodata Processing Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

  Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus koska tahansa.

  3.3 Säilytämme henkilötiedot niin kauan kuin asiakassuhteeseen liittyvien tehtävien hoitaminen sitä edellyttää. Kanta-asiakkuus pysyy voimassa niin kauan, kunnes asiakas sen irtisanoo, tai kanta-asiakasjärjestelmä lakkautetaan Rekisterinpitäjän toimesta. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan.

  Mikäli kieltäydyt antamasta pyydetyt henkilötiedot, Infodata Processing Oy ei pysty tuottamaan palveluita.

 7. Mitä tietoja käytämme
 8. Käytämme ja säilytämme seuraavia tietoja: puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostokäyttäytyminen sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät vastaavat tiedot. Infodata Mobile-sovellukseen ladatut maksukorttitiedot eivät tallennu Rekisterinpitäjän tiedostoihin, vaan ne tallentuvat ja säilyvät maksunvälittäjäyrityksen, eli OP:n omistaman Payment Higway Oy:n hallinnoimille suojatuille servereille. Säilytämme ostohistoriaasi tarjotaksemme parempaa palvelua sekä yhteistyökumppaneidemme tarjouksia.

 9. Rekisteröidyn oikeudet
 10. 5.1 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan, muuttamaan tai korjaamaan mitä tahansa Rekisterinpitäjän käyttämää tai käsittelemää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus pyytää rajoittamaan tietojen käsittelyä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja.

  5.2 Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin. Mikäli rekisteröity tekee tällaisen pyynnön, rekisteröityä koskevat tiedot lähetetään rekisteröidylle sähköisesti. Rekisteröidyn esittämään pyyntöön pyritään vastaamaan niin pian kuin mahdollista.

  5.3 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyä koskevista toimista.

  5.4 Tässä kappaleessa tarkoitetuissa yhteydenotoissa voi käyttää kohdassa 2.2 mainittuja yhteystietoja.

 11. Henkilötietojen siirtäminen
 12. 6.1 Tietosuojalainsäädännön sallimissa puitteissa henkilötietoja voidaan siirtää edelleen. Rekisterinpitäjän palveluntarjoajille, yhteistyötahoille ja muille vastaaville Rekisterinpitäjän toimintaan kiinteästi liittyville tahoille ja laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

  6.2 Henkilötietoja voidaan siirtää edellä mainituissa tilanteissa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja siten, että luovutuksista on laadittu sopimus varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

  6.3 Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ja säilyttää sen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa Euroopan komissio on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla. Mikäli tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka tietosuoja ei ole komission mukaan riittävällä tasolla, Rekisterinpitäjä ottaa huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja tietojen siirron vaikutukset rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta ja toteuttaa tarvittavat varotoimenpiteet.

 13. Henkilötietojen turvaaminen
 14. Rekisterinpitäjä vakuuttaa ryhtyvänsä tarpeellisiin turvatoimiin suojatakseen henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttumiselta/muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tietoja säilytetään teknisesti turvattuna. Lisäksi Rekisterinpitäjällä on sisäisiä turvatoimia, joilla varmistetaan, että ainoastaan rajattu määrä ja tietoja tarvitseva henkilöstö käsittelee henkilötietoja.


Anton Khreliats

Voit ottaa suoraan yhteyttä Antoniin puhelimitse tai sähköpostilla. Varaa hieman enemmän aikaa, sillä hän juttelee mielellään ja paljon!

OTA YHTEYTTÄ

Voit jättää yhteydenottopyynnön alla olevasta yhteydenotto- laatikosta, jolloin viestisi ohjautuu jollekkin henkilökunnastamme ja palaamme sinulle asiaan mahdollisimman pian. Vaihtoehtoisesti voit laittaa suoraan viestiä Antonille tai Mirjalle. Jos et saa heitä kiinni, he palaavat asiaan heti kun mahdollista.

Mirja Kärnä

Voit ottaa suoraan yhteyttä Mirjaan puhelimitse tai sähköpostilla. Mirja vastaa yrityksen asiakaspalvelusta ja jos Mirja ei tiedä kysymyksiisi vastausta, hän ohjaa sinut oikean henkilön puheille.

Lisää meistä

Olemme maksuautomaattien kokonaisratkaisuja valmistava yritys. Valikoimastamme löydätte eri tarkoituksiin soveltuvia automaatteja, joita pääsette tarkastelemaan kattavammin kohdasta ”Tuotteet”. Räätälöimme maksuratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.

Yrityksen yhteystiedot